Online: 4
Dün: 645
Geçen Ay: 7799
Toplam : 1273424
Yönetimden Yönetişime Mülki İdare Amirlerinin Değişen Rolleri Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarının kapsamı, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte yapılan çalışmalar iki ana başlık altında toplanabilir. Birincisi devletin rolünün yeniden tanımlanması, ikincisi ise yönetimin yeniden düzenlenmesidir. Devletin rolünün yeniden tanımlanmasına ilişkin çalışmalarda kamunun bir takım faaliyetlerden tümüyle çekilmesi, bir kısmında da sorumluluklarını yerine getirme biçiminde farklı yaklaşımların ortaya konulması olduğu görülmektedir.
Türk Anayasacılık Tarihinde Anayasal Kurucu İktidar (Bulgaristan Büyük Ulusal Meclisi Örneği ve Türkiye Cumhuriyet Meclisi Önerisi) Yeni Anayasa Yapımı sürecinin yaşandığı şu günlerde; Anayasasında `yeni anayasa yapımı` için bir bölüm içeren Bulgaristan Anayasası örneği çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti için önerilere yer verilmiştir. Uluslararası Hakemli E-Dergi Humanities Sciences Dergisinde (An Open Access Journal) 2011 yılı, 6. Cilt ve 4. sayıda yayımlanan Makale...
Kamu Mali Yönetiminde Kontrol ve Sorumluluk Sayıştay Dergisinde (Nisan-Haziran 2011, Sayı: 81) Yayımlanan Makale...Makalenin tamamına pdf formatında ulaşabilirsiniz.
Necmi